Καλώς ήρθατε στη, διαδραστική και πολυλειτουργική, διαδικτυακή πλατφόρμα του προγράμματος Κατανόηση των Κλιματικών Αλλαγών (Climate Literacy). Αυτή η πλατφόρμα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Ενότητες έργου Climate Literacy

Με την ενεργό συμμετοχή των ομάδων-στόχου και των ενδιαφερόμενων μερών, μια σειρά από διαδικτυακές ενότητες θα σχεδιαστούν οι οποίες προορίζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων με την εφαρμογή της εξ αποστάσεων μάθηση. Το έργο θα αναπτύξει υλικά διδασκαλίας και εκμάθησης σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου. Οι ενότητες θα επικεντρωθούν στις διάφορες σχετικές θεματικές ενότητες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Αναλυτικό πρόγραμμα έργου Climate Literacy

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα κάνει χρήση των ενοτήτων του έργου Climate Literacy για να παρέχει προτάσεις για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για εκπαιδευτές που ασχολούνται με επαγγελματική εκπαίδευση ή εκπαίδευση ενηλίκων σχετικά με το πώς μπορούν να εισάγουν θέματα κλιματικής στις συνήθεις δραστηριότητες διδασκαλίας τους.

Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Η εφαρμογή κινητών τηλεφώνων του προγράμματος Κατανόηση των Κλιματικών Αλλαγών προσφέρει παιχνίδια κουίζ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή σε τηλέφωνα ή ταμπλετ Android.